auusnobgieis

Skilmálar

Þessi vefsíða er starfrækt af Survee ApS í Danmörku. Tæknilegum atriðum og greiðslu verðlauna er stjórnað að Cint AB í Svíþjóð.

Notkun

Einstaklingar mega aðeins nota vefsíðuna í samræmi við þessa skilmála. Það er alltaf ókeypis að gerast meðlimur. Meðlimum er frjálst að taka eða taka ekki þátt í verkefnum á síðunni. Einstaklingar geta hvenær sem er eytt aðgangi sínum án allra eftirmála.

Friðhelgi

Survee Aps tekur friðhelgi þitt alvarlega. Þér er velkomið að lesa meira um friðhelgisstefnu okkar.

Kröfur fyrir félagsaðild

Félagsaðild er opin þeim sem eru 14 ára eða eldri og búa á Íslandi. Hver einstaklingur getur aðeins átt einn aðgang og til að skrá sig verður að nota einstakt netfang. Ekki er leyfilegt að búa til marga aðganga með mismunandi netföngum.

Við áskiljum okkur rétt til að takmarka aðgang nýrra meðlima byggt á aldri, staðsetningu og kyni svo að úrtakið verði sem jafnast.

Að gerast meðlimur

Til að gerast meðlimur er mikilvægt að þú veitir okkur réttar upplýsingar um þig við skráningu. Ef einstaklingur veitir upplýsingar af einhverju tagi við skráningu sem reynast vera rangar, ónákvæmar eða á einhvern hátt óviðeigandi, eða ef Survee ApS eða Cint AB hefur ástæðu til að halda að veittar upplýsingar séu rangar, ónákvæmar eða á einhvern hátt óviðeigandi, áskiljum við okkur rétt til að loka aðgangi einstaklings ásamt því að meina aðgang að síðunni, nú eða seinna meir. Einnig áskiljum við okkur rétt til að ógilda öllum uppsöfnuðum verðlaunum eða fríðindum ef skilmálum er ekki fylgt.

Tíðni boða um að taka þátt í könnunum

Eftir að hafa klárað könnun gætu meðlimir þurft að bíða í nokkra daga eftir að fá annað boð um að taka þátt í könnun. Jafnvel þótt við gerum allt sem í valdi okkar stendur til að senda út sem flestar kannanir til meðlima okkar er misjafnt hversu margar kannanir hver og einn meðlimur fær boð um að taka þátt í og gæti hann/hún fengið færri boð en óskað er eftir. Við erum ekki á neinn hátt skyldug til að bjóða upp á ákveðið margar kannanir fyrir meðlimi okkar til að taka þátt í.

Óheimiluð notkun

Óheimilt er að ráðskast með niðurstöður umræðna, kannana eða útborgun verðlauna á þessari vefsíðu.

Uppfærsla aðgangs

Meðlimir Survee eru skyldugir til að uppfæra reglulega allar breytingar á persónulegum upplýsingum eða öðrum upplýsingum á aðgangi þeirra. Upplýsingum er hægt að breyta á meðlimasíðunni.

Óvirkni og lokun aðgangs

Ef meðlimur tekur ekki þátt í neinni könnun á 12 mánaða tímabili, áskilur Survee eða Cint AB sér rétt til að loka aðgangi þessa meðlims fyrirvaralaust. Aðrar ástæður fyrir tafarlausri lokun aðgangs án fyrirvara eru, en takmarkast ekki við þessar ástæður: ófullnægjandi eða ósönn svör í könnunum sem og ef meðlimur hefur gefið upp ógilt netfang eða ef ekki tekst að hafa samband við meðlim eftir fjölmargar tilraunir. Eftir lokun aðgangs mun meðlimur ekki lengur fá boð um að taka þátt í nýjum könnunum og getur heldur ekki tekið þátt í núverandi könnunum. Survee ákveður hvort meðlimur verði upplýstur um lokun aðgangs. Ef meðlimur telur að aðgangi hans hafi verið lokað getur sá hinn sami alltaf haft samband við Survee ApS. Meðlimur getur almennt fengið inneign sína leysta út innan 90 daga frá lokun aðgangs. Ef það er ekki gert innan 90 daga rennur inneignin út. Útborgun getur dregist eða henni getur verið hafnað ef notandi fylgir ekki skilmálum síðunnar.

Samskipti milli meðlima og Survee

Með því að skrá sig samþykkir meðlimur að fá tölvupósta frá Survee ApS og Cint AB sem innihalda boð um að taka þátt í könnunum. Þátttaka er alltaf valfrjáls. Survee ApS og Cint AB er einnig frjálst að hafa samband við meðlimi með viðeigandi pallborðsumræðum eða með upplýsingum um aðild þeirra, eða ef meðlimur hefur samþykkt að fá send fréttabréf. Við lesum einnig alla tölvupósta sem við fáum og gerum okkar besta til að svara innan 2-3 virkra daga.

Lokun aðgangs

Meðlimur getur hvenær sem er lokað aðgangi sínum að Survee án allra eftirmála. Inneign sem er undir lágmarksútborgunarupphæð mun þó tapast.

Að vinna sér inn verðlaun

Með því að taka þátt í könnun samþykkir þú að veita ávallt réttar, nákvæmar og sannar upplýsingar um þig. Ef þú veitir upplýsingar sem eru rangar eða ósannar, eða ef ástæða þykir til að halda að upplýsingarnar séu rangar eða ósannar gæti það leitt til þess að innlegg þitt verði ekki samþykkt og þar af leiðandi munt þú ekki vinna þér inn verðlaun fyrir að taka þátt í þeirri könnun. Survee ApS og Cint AB gætu einnig ákveðið að loka aðgangi þínum og meinað þér aðgang að öðrum könnunum í framtíðinni.

Nauðsynlegt er að leysa verðlaun út innan 24 mánuða frá því að meðlimur vann sér þau inn.

Útborgun

Cint AB sér um útborgun á verðlaunum sem meðlimir hafa unnið sér inn með því að taka þátt í könnunum frá Survee. Vinsamlegast athugið að hver og einn meðlimur er sjálfur ábyrgur fyrir gefa upp til skatts þær fjárhæðir sem hann vinnur sér inn í gegnum vefsíðu okkar.

Aðrir skilmálar

Skilmálar fyrir þátttöku í könnunum